ENHEDSINDSTILLINGER

Du kan konfigurere maskinens indstillinger eller kontrollere blækniveauer.
• 
Fjernindstilling
Gør det muligt at åbne fjerninstallationsprogrammet. (Fjernindstilling (ikke tilgængelig for DCP-modeller, MFC-235C og MFC-260C).)
• 
Hurtigopkald-
Gør det muligt at åbne vinduet til indstilling af hurtigopkaldsnumre- i fjerninstallationsprogrammet. (Fjernindstilling (ikke tilgængelig for DCP-modeller, MFC-235C og MFC-260C).)
• 
Blækniveau
Gør det muligt at åbne Brother Statusmonitor, der viser blækniveauet for hver patron.