ENHEDSINDSTILLINGER

Du kan konfigurere maskinens indstillinger eller kontrollere blækniveauer ved at klikke på en knap.
Skærm

Fjernindstilling
(ikke tilgængelig for DCP-modeller, MFC-235C og MFC-260C)

Knappen Fjernindstilling gør det muligt at åbne fjerninstallationsprogramvinduet for at konfigurere maskinens indstillingsmenuer.
Bemærk! Bemærk!
Skærm