Příjem faxu do počítače
(není k dispozici pro MFC-240C a MFC-3360C)

Program pro přijímání faxů do počítače Brother umožňuje zobrazovat a ukládat faxy v počítači. Je nainstalován automaticky při instalaci sady MFL-Pro Suite a funguje na lokálních nebo sít’ových zařízení.
Je-li tato funkce aktivována, bude zařízení přijímat faxy do své paměti. Po přijetí bude fax automaticky odeslán do vašeho počítače.
Jestliže počítač vypnete, zařízení bude nadále přijímat a ukládat faxy do paměti. Na displeji LCD zařízení bude zobrazen počet přijatých a uložených faxů, například:
PC fax zpr.:001
Grafika
Po zapnutí počítače program Příjem PC-FAX automaticky přenese faxy do počítače.
Chcete-li aktivovat program pro přijímání faxů do počítače, postupujte podle následujících pokynů:
• 
Před použitím funkce přijímání faxů do počítače musíte zvolit PC-FAX prijem v menu zařízení.
• 
Spust’te Brother Příjem PC-FAX v počítači. (Doporučujeme zaškrtnout políčko Přidat do složky Po spuštění, aby se program automaticky spustil při spuštění počítače a mohl přenést faxy.)

Aktivace programu pro zasílání faxů z počítače v zařízení

Můžete volitelně aktivovat funkci Záložní tisk. Je-li tato funkce aktivní, před odesláním faxu do počítače nebo když je počítač vypnutý zařízení vytiskne kopii faxu.
1
Stiskněte tlačítko Menu, 2, 5, 1.
2
Stisknutím tlačítka Bsymbol.utri nebo Bsymbol.dtri zvolte PC Fax Prijem.
Stiskněte tlačítko OK.
3
Stisknutím tlačítka Bsymbol.utri nebo Bsymbol.dtri zvolte USB nebo název počítače (je-li připojen k síti).
Stiskněte tlačítko OK.
4
Stisknutím tlačítka Bsymbol.utri nebo Bsymbol.dtri zvolte Zalozni tisk:Zap nebo Zaloznitisk:Vyp.
Stiskněte tlačítko OK.
5
Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec).