3 Konfigurowanie urządzenia za pomocą panelu sterowania

Menu LAN

Przed użyciem urządzenia firmy Brother w środowisku sieciowym należy skonfigurować właściwe ustawienia TCP/IP.
W tym rozdziale dowiesz się, jak skonfigurować ustawienia sieci za pomocą panelu sterowania, znajdującym się z przodu urządzenia.
Wybory menu panelu sterowania LAN pozwalają na skonfigurowanie ustawień urządzenia firmy Brother względem konfiguracji Twojej sieci. Wciśnij Menu, a następnie wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać LAN. Przejdź do pozycji menu, którą chcesz skonfigurować. Patrz Tabela funkcji oraz fabryczne ustawienia domyślne.
Prosimy pamiętać o tym, że do urządzenia dołączono narzędzie BRAdmin Light oraz aplikację Zdalnej konfiguracji dla systemów Windows® oraz Macintosh®, które również mogą służyć do konfiguracji wielu aspektów sieci. Patrz Zmiana ustawień serwera wydruku.

TCP/IP

To menu posiada dziesięć części: BOOT METHOD, ADRES IP, SUBNET MASK, GATEWAY, NAZWA WĘZŁA, KONFIG.WINS, WINS SERVER, DNS SERVER, APIPA oraz IPV6.

Metoda ładowania (BOOT)

Ten wybór pozwala na kontrolę sposobu, w jaki urządzenie uzyskuje adres IP. Ustawieniem domyślnym jest AUTO.
Informacja Informacja
 
Jeśli nie chcesz konfigurować serwera wydruku poprzez DHCP, BOOTP lub RARP, musisz ustawić BOOT METHOD na STATIC tak, aby serwer wydruku otrzymał statyczny adres IP. Uchroni to serwer wydruku przed próbami uzyskania adresu IP z jakiegokolwiek z tych systemów. W celu zmiany metody ładowania (BOOT), skorzystaj z panelu sterowania urządzenia, BRAdmin Light, Zdalnej konfiguracji lub Zarządzania przez Internet (przeglądarki internetowej).
1
Naciśnij przycisk Menu.
2
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać LAN.
Naciśnij przycisk OK.
3
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać TCP/IP.
Naciśnij przycisk OK.
4
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać BOOT METHOD.
Naciśnij przycisk OK.
5
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać AUTO1, STATIC2, RARP3, BOOTP4 lub DHCP5.
Naciśnij przycisk OK.
• 
W przypadku wyboru AUTO, RARP, BOOTP lub DHCP, przejdź do 6.
• 
W przypadku wyboru STATIC, przejdź do 7.
6
Podaj, ile razy urządzenie ma podejmować próby uzyskania adresu IP. Zalecamy wprowadzenie 3 lub więcej prób.
Naciśnij przycisk OK.
7
Naciśnij przycisk Stop/Exit (Stop/Zakończ).
1
Tryb automatyczny
W tym trybie urządzenie będzie skanować sieć w celu odszukania serwera DHCP. Po jego odnalezieniu, gdy serwer DHCP jest skonfigurowany tak, aby umieścić adres IP w urządzeniu, zastosowany zostanie adres IP dostarczony przez serwer DHCP. Jeśli nie jest dostępny żaden serwer DHCP, urządzenie rozpocznie skanowanie sieci w celu odszukania serwera BOOTP. Jeśli będzie on dostępny i właściwie skonfigurowany, urządzenie odbierze swój adres IP z serwera BOOTP. Jeśli żaden serwer BOOTP nie jest dostępny, urządzenie zacznie skanować sieć w celu odszukania serwera RARP. Jeśli serwer RARP również nie odpowiada, adres IP będzie ustawiony za pomocą protokołu APIPA, patrz Użycie protokołu APIPA do konfiguracji adresu IP. Po pierwszym włączeniu urządzenia, skanowanie sieci w celu wyszukania serwera może potrwać kilka minut.
2
Tryb statyczny
W tym trybie adres IP urządzenia musi być nadany ręcznie. Po wprowadzeniu, adres IP zostaje zablokowany dla nadanego adresu.
3
Tryb RARP
Adres IP serwera wydruku firmy Brother można skonfigurować, korzystając z usługi Reverse ARP (RARP) na komputerze głównym. Więcej informacji na temat RARP, patrz Użycie protokołu RARP do konfiguracji adresu IP.
4
Tryb BOOTP
BOOTP jest alternatywą dla RARP, mającą tę przewagę, że pozwala skonfigurować maskę podsieci oraz bramkę. Więcej informacji na temat BOOTP, patrz Użycie protokołu BOOTP do konfiguracji adresu IP.
5
Tryb DHCP
Protokół dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP) jest jednym z kilku zautomatyzowanych mechanizmów służących do przydzielania adresu IP. Jeśli posiadasz w swojej sieci serwer DHCP (zazwyczaj sieć UNIX®, Windows® 2000/XP, Windows Vissta®), serwer wydruku automatycznie uzyska adres IP z serwera DHCP i zarejestruje swoją nazwę w dowolnym serwisie nazw dynamicznych, zgodnym z RFC 1001 oraz 1002.
Informacja Informacja
 
W mniejszych sieciach, jako serwer DHCP może służyć router.

Adres IP

Pole to wyświetla aktualny adres IP urządzenia. Po wybraniu statycznej metody ładowania (BOOT), wprowadź adres IP, który chcesz nadać urządzeniu (aby dowiedzieć się, jakiego adresu IP możesz użyć skontaktuj się z administratorem sieci). Jeśli wybrałeś metodę inną niż statyczna, urządzenie będzie próbowało określić swój adres IP za pomocą protokołów DHCP lub BOOTP. Domyślny adres IP urządzenia prawdopodobnie nie będzie kompatybilny ze schematem numeracji adresu IP w Twojej sieci. Zalecamy skontaktowanie się z administratorem sieci, w celu uzyskania adresu IP do sieci, do której zostanie podłączone urządzenie.
1
Naciśnij przycisk Menu.
2
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać LAN.
Naciśnij przycisk OK.
3
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtriaby wybrać TCP/IP.
Naciśnij przycisk OK.
4
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać ADRES IP.
Naciśnij przycisk OK.
5
Wciśnij 1 aby wybrać ZMIEŃ.
6
Wprowadź adres IP.
Naciśnij przycisk OK.
7
Naciśnij przycisk Stop/Exit (Stop/Zakończ).

Maska podsieci

Pole to wyświetla aktualną maskę podsieci, używaną przez urządzenie. Jeśli nie używasz DHCP lub BOOTP, wprowadź własną maskę, aby uzyskać maskę podsieci. W celu uzyskania informacji, jakiej maski podsieci użyć, skontaktuj się z administratorem sieci.
1
Naciśnij przycisk Menu.
2
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać LAN.
Naciśnij przycisk OK.
3
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać TCP/IP.
Naciśnij przycisk OK.
4
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać SUBNET MASK.
Naciśnij przycisk OK.
5
Wciśnij 1 aby wybrać ZMIEŃ.
6
Wprowadź adres maski podsieci.
Naciśnij przycisk OK.
7
Naciśnij przycisk Stop/Exit (Stop/Zakończ).

Bramka

Pole to wyświetla aktualną bramkę lub router, używane przez urządzenie. Jeśli nie używasz DHCP lub BOOTP, wprowadź adres, który chcesz nadać, aby uzyskać adres bramki lub routera. Jeśli nie masz bramki lub routera, pozostaw to pole puste. Jeśli nie jesteś pewien, skontaktuj się z administratorem sieci.
1
Naciśnij przycisk Menu.
2
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać LAN.
Naciśnij przycisk OK.
3
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać TCP/IP.
Naciśnij przycisk OK.
4
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać GATEWAY.
Naciśnij przycisk OK.
5
Wciśnij 1 aby wybrać ZMIEŃ.
6
Wprowadź adres bramki.
Naciśnij przycisk OK.
7
Naciśnij przycisk Stop/Exit (Stop/Zakończ).

Nazwa węzła sieciowego

Możesz zarejestrować w sieci nazwę urządzenia. Nazwa ta często odsyła do nazwy NetBIOS; będzie to nazwa zarejestrowana w sieci przez serwer WINS. Firma Brother zaleca nazwę “BRNxxxxxxxxxxxx”.
1
Naciśnij przycisk Menu.
2
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać LAN.
Naciśnij przycisk OK.
3
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać TCP/IP.
Naciśnij przycisk OK.
4
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać NAZWA WĘZŁA.
Naciśnij przycisk OK.
5
Wciśnij 1 aby wybrać ZMIEŃ.
6
Wprowadź Nazwę węzła sieciowego.
Naciśnij przycisk OK.
7
Naciśnij przycisk Stop/Exit (Stop/Zakończ).

Konfiguracja WINS

Wybór ten pozwala na kontrolę sposobu, w jaki urządzenie uzyskuje adres IP serwera WINS.
1
Naciśnij przycisk Menu.
2
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać LAN.
Naciśnij przycisk OK.
3
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać TCP/IP.
Naciśnij przycisk OK.
4
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać KONFIG.WINS.
Naciśnij przycisk OK.
5
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać AUTO lub STATIC.
Naciśnij przycisk OK.
6
Naciśnij przycisk Stop/Exit (Stop/Zakończ).

Serwer WINS

1
Naciśnij przycisk Menu.
2
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać LAN.
Naciśnij przycisk OK.
3
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać TCP/IP.
Naciśnij przycisk OK.
4
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać WINS SERVER.
Naciśnij przycisk OK.
5
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać PODSTAWOWA lub ZAPASOWA.
Naciśnij przycisk OK.
6
Wciśnij 1 aby wybrać ZMIEŃ.
7
Wprowadź adres serwera WINS.
Naciśnij przycisk OK.
8
Naciśnij przycisk Stop/Exit (Stop/Zakończ).

Serwer DNS

1
Naciśnij przycisk Menu.
2
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać LAN.
Naciśnij przycisk OK.
3
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać TCP/IP.
Naciśnij przycisk OK.
4
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać DNS SERVER.
Naciśnij przycisk OK.
5
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać PODSTAWOWA lub ZAPASOWA.
Naciśnij przycisk OK.
6
Wciśnij 1 aby wybrać ZMIEŃ.
7
Wprowadź adres serwera DNS.
Naciśnij przycisk OK.
8
Naciśnij przycisk Stop/Exit (Stop/Zakończ).

APIPA

Ustawienia w pozycji Wł. spowoduje, że serwer wydruku automatycznie umieści adres Link-Local IP w zakresie (169.254.1.0 - 169.254.254.255), gdy serwer wydruku nie będzie w stanie uzyskać adresu IP poprzez ustawioną metodę ładowania (BOOT) (patrz Metoda ładowania (BOOT)). Wybranie pozycji Wył. oznacza, że adres IP nie ulegnie zmianie, gdy serwer wydruku nie jest w stanie uzyskać adresu IP ustawioną metodą ładowania BOOT.
1
Naciśnij przycisk Menu.
2
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać LAN.
Naciśnij przycisk OK.
3
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać TCP/IP.
Naciśnij przycisk OK.
4
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri, aby wybrać APIPA.
Naciśnij przycisk OK.
5
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać WŁ. lub WYŁ..
Naciśnij przycisk OK.
6
Naciśnij przycisk Stop/Exit (Stop/Zakończ).

IPv6

To urządzenie jest kompatybilne z IPv6, protokołem internetowym najnowszej generacji. Jeśli chcesz skorzystać z protokołu IPv6, wybierz WŁ.. Ustawieniem domyślnym dla IPv6 jest WYŁ.. Więcej informacji na temat protokołu IPv6 znajdziesz na stronie internetowej http://solutions.brother.com.
1
Naciśnij przycisk Menu.
2
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać LAN.
Naciśnij przycisk OK.
3
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać TCP/IP.
Naciśnij przycisk OK.
4
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać IPV6.
Naciśnij przycisk OK.
5
Wciśnij Bsymbol.utri lub Bsymbol.dtri aby wybrać WŁ. lub WYŁ..
Naciśnij przycisk OK.
6
Naciśnij przycisk Stop/Exit (Stop/Zakończ).