Index

A
Aansluiten
extern antwoordapparaat
extern toestel
Aansluiting op meerdere lijnen (PBX)
Aansluitingen
Extern
ANTW.APP. (antwoordapparaat)
extern toestel
ADF (automatische documentinvoer)
gebruiken
Afdrukken
drivers
fax uit geheugen
kwaliteit
problemen
rapporten
resolutie
specificaties
Toets Opdracht annuleren
toetsen
vastgelopen papier
Veilig afdrukken
Afstandsbediening
faxen opvragen
opdrachten
toegangscode
Annuleren
afdruktaken
faxtaken in het geheugen
groepsverzending
opties voor afstandsbediening
taken die wachten op herhaald kiezen
ANTW.APP. (antwoordapparaat), extern
aansluiten
uitgaand bericht opnemen
Antwoordapparaat (ANTW.APP.)
aansluiten
Automatisch
fax ontvangen
eenvoudig ontvangen
Fax waarnemen
fax verzenden
faxnummer opnieuw kiezen
faxontvangst
Automatische zomer-/wintertijd
B
Belvertraging, instelling
Beveiliging
geheugenbeveiliging
Instelslot
D
Data LED
De machine inpakken en vervoeren
De machine vervoeren
De melding geheugen vol
Document
laden
ADF
glasplaat
Draadloze telefoon
Drumeenheid
controleren (resterende levensduur)
reinigen
vervangen
Duplex (2-zijdig)
problemen oplossen
E
Eéntoets
gebruiken
instellen
wijzigen
Enveloppen
Etiketten
Extern toestel, aansluiten
F
Fax doorzenden
een nummer programmeren
wijzigen op afstand
Fax opslaan
afdrukken uit geheugen
inschakelen
uitschakelen
Fax, stand-alone
ontvangen
aan het einde van een gesprek
belvertraging, instelling
eenvoudig ontvangen
fax doorzenden
ontvang pollen
opeenvolgend pollen
opvragen vanaf een ander toestel
stempel faxontvangst
storing op de telefoonlijn
van een tweede toestel
verkleinen om op het papier te passen
verzenden
annuleren uit het geheugen
contrast
direct verzenden
faxmodus instellen
groepsverzenden
handmatig
internationaal
resolutie
storing op de telefoonlijn
uitgestelde fax
uitgestelde verzending
vanuit de ADF
vanuit geheugen (tweevoudige werking)
verzend pollen
via de glasplaat
Fax/Tel-modus
belvertraging
code voor het aannemen van de telefoon
eenvoudig ontvangen
F/T-beltijd (dubbel belsignaal)
faxen ontvangen
faxontvangstcode
telefoon aannemen vanaf een tweede toestel
Faxcodes
code voor het aannemen van de telefoon
faxontvangstcode
toegangscode op afstand
wijzigen
Folio
Foutmeldingen op het LCD-scherm
Afdrukken onm XX
Comm. Fout
Drum bijna op
Einde duur toner
Geen papier
Geheugen vol
Init. onmog. XX
Niet toegewezen
Scannen onm XX
Tonerafval bijna vol
Vervang OPC-riem
Vervang toner
G
Geheugen
DIMM toevoegen (optie)
installeren
opslag
Glasplaat, gebruiken
Grijswaardenschaal
Groepen voor groepsverzenden
Groepsverzenden
annuleren
groepen instellen voor
H
Handmatig
kiezen
ontvangen
verzenden
HELP
Help
Meldingen op het LCD-scherm
Menutabel
menutoetsen gebruiken
Herkies/Pauze-toets
I
Informatie over de machine
de resterende levensduur van onderdelen controleren
paginatellers
status-LED
K
Kiestoonherkenning
Kiezen
een pauze
ééntoets
faxnummer automatisch opnieuw kiezen
groepen (groepsverzenden)
handmatig
snelkiezen
Kopiëren
contrast
één kopie
gebruik van glasplaat
geheugen vol
helderheid
kleurverzadiging
kopieermodus instellen
kwaliteit
ladekeuze
meerdere exemplaren
N op 1 (paginalay-out)
Opties-toets
Sorteren (alleen ADF)
tijdelijke instellingen
toetsen
Vergroot/Verklein-toets
via de ADF
L
Lade gebruiken, instelling
afdrukken
faxen
kopiëren
Ladekeuze
LCD-scherm (liquid crystal display)
contrast
Help
M
Menutabel
menutoetsen gebruiken
Modus, instellen
faxen
kopiëren
scannen
N
N op 1 (paginalay-out)
O
Onderhoud, routine
de resterende levensduur van onderdelen controleren
vervangen
drumeenheid
riemeenheid
tonercartridge
Opdracht annuleren, toets
Overzicht bedieningspaneel
P
Paginalay-out (N op 1)
Papier
documentgrootte
formaat
laden
Type
vastgelopen papier/document
PC-FAX Ontvangen
PictBridge
Afdrukken via DPOF
specificatie
Pollen
ontvang pollen
opeenvolgend pollen
verzend pollen
Problemen oplossen
als u problemen hebt
afdrukken
afdrukkwaliteit
inkomende telefoontjes
kopieerkwaliteit
netwerk
omgaan met papier
scannen
software
telefoonlijn
vastgelopen papier
Q
Quick-dial
ééntoetskiezen
gebruiken
instellen
wijzigen
groepskiezen
groepen instellen voor groepsverzenden
wijzigen
groepsverzenden
groepen gebruiken
snelkiezen
gebruiken
instellen
wijzigen
zoeken
R
Rapporten
afdrukken
Faxjournaal
journaalperiode
Gebruikersinstellingen
Helplijst
Netwerkconfiguratie
Snelkieslijst
Verzendrapport
Rechtstreeks afdrukken
specificatie
toets Dir. afdrukken
Reinigen
corona
drumeenheid
glasplaat
scannervenster
Resolutie
afdrukken
fax (standaard, fijn, superfijn, foto)
instellen voor de volgende fax
kopiëren
scannen
Resolutie-toets
Riemeenheid
S
Serienummer
zoeken
Slaapstand
Snelkiesnummers combineren
Snelkiezen
gebruiken
instellen
wijzigen
Sorteren
Stroomstoring
Synchronisatie
T
Tekst, invoeren
Tel/Intern-toets
Telefoonlijn
aansluitingen
meerdere lijnen (PBX)
problemen
Telefoonlijn, type
Tijdelijke kopieerinstellingen
Tijdklokstand
Toets Veilig afdrukken
Toner sparen
Tonerafvalbak
Tonercartridge, vervangen
Toon of puls
Tweede toestel, gebruiken
Tweevoudige werking
U
Uitgestelde groepsverzending
USB-flashdrive
Uw machine programmeren
V
Vastgelopen papier/document
document
papier
Veiligheidsinstructies
Vergroot/Verklein-toets
Verkleinen
binnenkomende faxen
kopieën
Vervangen
drumeenheid
riemeenheid
tonerafvalbak
tonercartridge
Volume, instellen
beltoon
luidspreker
waarschuwingstoon
Voorblad
afgedrukt formulier
alleen voor de volgende fax
eigen opmerkingen
voor elke fax
Z
Zoeken/Snelkiestoets